BNG BANK

Website

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Er is behoefte aan een update van de website waarin de klanten snel en eenvoudig kunnen navigeren naar alle informatie inzake financiering, betalingsverkeer, deposito en het BNG Cultuurfonds. Ron Goos ontwerpt en BNG Bank ‘bouwt’ de website.

Ron Goos ontwerpt ook een interactieve projectkaart.