KUNST IN DE WIJKEN

Huisstijl

Kunst in de Wijken is het cultuurprogramma van de gemeente Delft waarbij bewoners en kunstenaars samenwerken aan een leefbare stad. Inmiddels zijn er meer dan 100 projecten gerealiseerd met beeldende kunst, muziek, theater, foto’s en verhalen. 

De opdracht omvat twee aspecten. A. Het ontwikkelen van een huisstijl. B. De huisstijl moet als raamwerk fungeren waarin bovengenoemde projecten uit het cultuurprogramma zelfstandig kunnen worden opgehangen, zodanig dat het toch onder de noemer van Kunst in de Wijken valt en als zodanig herkent wordt. Hiervoor wordt de ‘K’ als masker in de templates gebruikt.