UITGEVERIJ BEWUST ZIJN

Huisstijl

De focus in haar uitgaven ligt op spiritualiteit, zingeving, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Haar boeken ondersteunen de lezer in haar ontwikkelingsproces en dragen bij aan een verdere bewustwording. Ze stimuleren tot het verkrijgen van nieuwe inzichten. De opdracht luidt ontwerp een logo en een huisstijl.